แชร์ Twitter   
688
  

     สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “ฝึกประสบการณ์อาชีพก่อนการทำงาน”

สาขาวิชาภาษาจีน,คณะศิลปศาสตร์,จัดโครงการ,“ฝึกประสบการณ์อาชีพก่อนการทำงาน”

ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ ฝึกประสบการณ์อาชีพก่อนการทำงานณ ห้อง ICT1105 โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนการเข้าปฏิบัติงานจริง ผ่านการฝึกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการทำงานภาคธุรกิจและบริการ โครงการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน มาบรรยายให้ความรู้ ประกอบด้วย


1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว บรรยายหัวข้อ การใช้โปรแกรมเพื่อใช้ในงานเลขานุการฯ

2. อาจารย์นคเรศ ชัยแก้ว บรรยายหัวข้อ การใช้โปรแกรมเพื่อใช้ในงานธุรกิจบริการ”              

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ภัทรพงศ์ พื้นงาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

ภาพ : อาจารย์ภัทรพงศ์ พื้นงาม

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photolibarts/
ภาพ :   อาจารย์ภัทรพงศ์ พื้นงาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปวลี ดวงดี / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/8/2562 14:23:29

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน