แชร์ Twitter   
451
  

     คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานสัมมนาวิชาการด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ สัมมนารัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ “คนเล็กในโลกที่แปรปรวน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,จัดงานสัมมนาวิชาการด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์,สัมมนารัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ,“คนเล็กในโลกที่แปรปรวน”,เนื่องในโอกาสครบรอบ,5,ปี,คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการสัมมนาวิชาการด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  สัมมนารัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ “คนเล็กในโลกที่แปรปรวน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องภูกามยาว 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประธานในพิธีในการเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ เป็นองค์ปาฐกถาบรรยายในหัวข้อ“คนเล็กในโลกที่แปรปรวน” ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ นิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์และบุคลที่สนใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 500 คน ภาพ :   ชมรมสื่อศิลป์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/8/2562 8:59:31

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน