แชร์ Twitter   
428
  

     หน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับมูลนิธิฮันส์ ไซเดลสหพันธ์สาธารณะรัฐเยอรนี ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคม ครั้งที่ 2

หน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น,คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,ร่วมกับมูลนิธิฮันส์,ไซเดลสหพันธ์สาธารณะรัฐเยอรนี,ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคม,ครั้งที่,2
หน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับมูลนิธิฮันส์ ไซเดลสหพันธ์สาธารณะรัฐเยอรนี ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคม ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา และโพธิ์วดล รสีอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบการทางสังคม รวมทั้งเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการเขียนโครงการด้านการประกอบการทางสังคมและเพื่อสร้างเครือข่ายการประกอบการทางสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน ภาพ :   ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/8/2562 9:03:40

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน