การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2562

5/9/2562 10:05:38น. 1094
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย,มหาวิทยาลัยพะเยา,ครั้งที่,1/2562
  
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 กองบริการการศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ผศ.ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นประธานกรรมการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 14 ท่าน ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง ชั้น2 อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

facebooktwitterline


ภาพ :   กชามาส คำแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    กชามาส คำแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
5/9/2562 10:05:38น. 1094
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2562#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน