ผลงานวิจัยนักเรียนโรงเรียนสาธิตม.พะเยาได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 9/9/2562 14:57:53น. 2621

ผลงานวิจัยนักเรียนโรงเรียนสาธิตม.พะเยาได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ,

ขอแสดงความยินดีกับ นายนนทวัชร เอี่ยมนิรันดร์ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.4 (โครงการ วมว.) ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Mathematics เรื่อง Three-Step Projective Methods for Solving the Split Feasibility Problems ในฐานข้อมูล  Web of Science, (Q1) in 'Mathematics',  Impact Factor: 1.105 (https://www.mdpi.com/2227-7390/7/8/712) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้, รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก และนายณัฐวุฒิ พลอาสา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/9/2562 14:57:53

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน