คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการป่าในเมือง " สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย "

9/9/2562 14:59:29น. 1320
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ,มหาวิทยาลัยพะเยา,เข้าร่วมโครงการป่าในเมือง,",สวนป่าประชารัฐ,เพื่อความสุขของคนไทย,"
วันที่ 9 กันยายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการป่าในเมือง " สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย " ณ สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา จังหวัดพะเยา นำโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภูมิทัศน์และบริหารจัดการฟาร์ม ผศ.ดร.ไวพจน์ กันจู บุคลากร และนิสิต ร่วมโครงการในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ว่าสถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา จังหวัดพะเยา เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งปลูกสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรัก หวงแหน และดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้
facebooktwitterline


ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
9/9/2562 14:59:29น. 1320
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการป่าในเมือง " สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย "#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน