คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่นิสิตคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ที่ได้คว้ารางวัลชนะเลิศ “การอ่านทำนองเสนาะระดับประเทศ” 10/9/2562 15:33:21น. 768

คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์,ร่วมแสดงความยินดีแก่นิสิตคณะศิลปศาสตร์,สาขาวิชาภาษาไทย,,ที่ได้คว้ารางวัลชนะเลิศ,“การอ่านทำนองเสนาะระดับประเทศ”

เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่นายภานุเดช ดิงรัมย์ นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ การอ่านทำนองเสนาะระดับประเทศ (ระดับอุดมศึกษา)และ นายวิญญู หรรษาวณิชกุล นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

            

อาจารย์ผู้ฝึกสอน : ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photolibarts/
ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/9/2562 15:33:21

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน