กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จ(MAI) โครงการ 1 คณะ 1 Signature ในชื่อโมเดล “บางกอกน้อยโมเดล 2”

10/10/2562 19:23:40น. 1325
กองบริหารงานวิจัย,พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จ(MAI),โครงการ,1,คณะ,1,Signature,ในชื่อโมเดล,“บางกอกน้อยโมเดล,2”,

กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 Signature (MAI)  ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 Signature ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชม ช่วย เชียร์วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพ  ในชื่อโมเดล “บางกอกน้อยโมเดล 2” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562  ห้องกาญจนาภิเษก วัดสุวรรณรามราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

โดยโครงการ 1 คณะ 1 Signature เป็นกิจกรรมหนึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ตอบสนองปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" ที่ช่วยชาวบ้านคิดและแก้ปัญหา ต่อยอดความรู้เกิดเป็นการสร้างงานและรายได้คนในชุมชน สร้างผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริง จนสามารถถอดบทเรียน ต้นแบบความสำเร็จ (Model of success)”  ซึ่งดำเนินการมาเป็นครั้งที่ 9 แล้ว ทั้งนี้การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการและความก้าวหน้าของโมเดล “บางกอกน้อยโมเดล 2”  มีคณะกรรมการ MAI จำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อ ดังนี้ไปนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร    คณะพยาบาลศาสตร์
  2. ดร.ปณิธาน ประมูล                                           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
  3. ดร.มารุต แก้ววงศ์                                             คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จะถูกนำไปจัดแสดงโชว์ผลงานการดำเนินโครงการ บางกอกน้อยโมเดล 2งานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 23 มกราคม 2563 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งภายในงานจะมีการประกวดนิทรรศการ “1 คณะ 1 Signature” และมีผู้สนใจเข้าร่วมในงานนี้จำนวนมากทั้งอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป

facebooktwitterline


ภาพ :   เด่นนภา ปัสตัน, สุดาพร อาจหาญ   
ข้อมูล/ข่าว :    นันทปรีชา ศรีเกิดครืน   
เพิ่มข่าวโดย :   somphop.tu@up.ac.th   
10/10/2562 19:23:40น. 1325
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จ(MAI) โครงการ 1 คณะ 1 Signature ในชื่อโมเดล “บางกอกน้อยโมเดล 2”#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน