แชร์ Twitter 
1020
   SDG

     ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่สำรวจปัญหาด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ในสถานศึกษาภายในจังหวัดพะเยา รวมทั้งประชาสัมพันธ์การเข้ารับบริการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา,ลงพื้นที่สำรวจปัญหาด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น,ในสถานศึกษาภายในจังหวัดพะเยา,รวมทั้งประชาสัมพันธ์การเข้ารับบริการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้ นายแพทย์เธียรชัย คฤหโยธิน รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา แพทย์หญิงมนิสสรา เกตุแก้ว จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น อาจารย์ปราณี เทียมใจ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการพยาบาล และคุณวริศรา วิมานทอง พยาบาลวิขาชีพ หัวหน้างานแผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่สำรวจปัญหาด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ในสถานศึกษานำร่อง เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา และป้องกันการเกิดภาวะโรคซึมเศร้า ซึ่งเป็นปัญหาของสังคมไทย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ให้แก่ ครู นักเรียน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม และโรงเรียนอนุบาลพะเยา ซึ่งกำหนดให้เป็นสถานศึกษานำร่องในการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

#UPHP
#เป็นโรงพยาบาลคุณภาพแห่งล้านนาตะวันออก
#มุ่งเน้นการแพทย์ฉุกเฉิน
#บริการผู้สูงอายุภาพ :   พญ.มนิสสรา เกตุแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    สำนักงานผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ   
เพิ่มข่าวโดย :   pattanapong.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/10/2562 18:47:35

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน