นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพัฒนาและแสดงผลงานการผลิตสื่อ ในงาน Young Content Creator “ยอมรับความหลากหลาย ท้าทายแนวคิดรุนแรง” 17/11/2562 14:50:31น. 857

สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์_มหาวิทยาลัยพะเยา

     นายมนต์มนัส ตาสา, นายภาณุวิชญ์ ทองตรี,นายธนาดุล รัตนกุล และนางสาวภาณุมาส เพ็งเรือง นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมพัฒนาและแสดงผลงานการผลิตสื่อ เรื่อง ต่างวัยไม่ต่างกัน และเรื่อง Foreigners ในงาน Young Content Creators หัวข้อ โอบกอดความต่าง จัดโดยไทยพีบีเอส (ThaiPBS) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ร่วมกับนิสิต นักศึกษา 15 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ค้นหา 15 เรื่องราว เพื่อโอบกอดความต่างในสังคมไทย ผลิตสื่อเพื่อเรียนรู้ เล่าเรื่องสู่สาธารณะ และยังเป็นการสร้างเครือข่ายนักสื่อสารรุ่นใหม่ ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ ในงานนิทรรศการโอบกอดความต่าง ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร
ภาพ :   ผศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์/ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/11/2562 14:50:31

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน