ม.พะเยา ร่วมต้อนรับ องคมนตรีพร้อมคณะ และมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนบ้านสันติสุข อ.ปง จ.พะเยา 21/11/2562 14:52:09น. 1574

          วันนี้ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ องคมนตรี นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ตรวจโรงเรียน เยี่ยมบุคลากรและนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา ในการนี้องคมนตรี ได้พบปะหารือเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนการศึกษา กับ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน ๓ โรงเรียน ๑ มหาวิทยาลัย ได้แก่ ๑. โรงเรียนบ้านสันติสุข อำเภอปง จังหวัดพะเยา ๒. โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง จังหวัดพะเยา ๓. โรงเรียนบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และ ๔. มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

          นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรม โครงการจิตอาสา UP CSR สู่ CSV เพื่อตอบโจทย์ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” โดยมีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการดูแลและอำนวยความสะดวกทางด้านการศึกษา โดยจัดให้มีการมอบอุปกรณ์การเรียน อาทิ กระดานอัจฉริยะ (interactive board) ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ตลอดจนอำนวยความสะดวกแผนระยะยาว ในการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ให้กับเด็กนักเรียนภายในโรงเรียนบ้านสันติสุข อำเภอปง จังหวัดพะเยา พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต และ ความเป็นอยู่ของนักเรียนในพื้นที่ ให้ดีขึ้น และในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรีพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมพบปะนิสิตทุนพระราชทาน เพื่อรายงานความคืบหน้า และ ความเป็นอยู่ที่ดีของนิสิตทุนพระราชทานต่อไปภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล / ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/11/2562 14:52:09

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน