มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในการประชุมและเยี่ยมนิสิตทุนพระราชทาน โครงการกองทุนการศึกษา 22/11/2562 15:50:24น. 1217

องคมนตรี

มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในการประชุมและเยี่ยมนิสิตทุนพระราชทาน โครงการกองทุนการศึกษา

วันนี้ (วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ) เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี และคณะ  พร้อมด้วย นายวุฒิชัย  เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และผู้บริหารระดับสูงจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเยี่ยมนิสิตทุนพระราชทาน โครงการกองทุนการศึกษา โดยองคมนตรี ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง ทิศทางการพัฒนาประเทศ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงความเป็นมาโครงการทุนการศึกษา และหารือแผนพัฒนาร่วมกันระหว่างโครงการกองทุนการศึกษาและมหาวิทยาลัยพะเยาที่จะร่วมมือร่วมใจพัฒนาส่งเสริมด้านต่างๆ ตามความพร้อมของมหาวิทยาลัยในอนาคต  ทั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยพะเยา มีความพร้อมและยินดีที่จะร่วมพัฒนากับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคมอย่างยั่งยืน และเป็นรูปธรรม โดยจะขยายผลให้เกิดขึ้นทั้งในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง โดยจะพัฒนาให้เป็น มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาอีกหนึ่งในวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาและผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสู่สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต

 หลังจากนั้น ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ได้นำเสนอข้อมูลทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา และนิสิตที่ได้รับทุนพระราชทาน ในโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน 3 คน ประกอบด้วย นางสาววนิดา เทพจันตา นิสิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการศึกษา โรงเรียนต้นสังกัดมาจาก โรงเรียนทุ่งช้าง จังหวัดน่าน คนที่ 2 นายกฤษดา ธนชัยพงศ์พันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสหเวชศาสตร์ โรงเรียนต้นสังกัดมาจาก โรงเรียนปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา และนายนุติกร จันแปงเงิน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนต้นสังกัดมาจาก โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยนิสิตทั้ง 3 คน เป็นนิสิตตั้งใจเรียน มีความประพฤติเรียบร้อย และช่วยงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยพะเยาด้วยดีตลอดมา   ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 
ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ / พิศุทธ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/11/2562 15:50:24

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน