คณะวิทยาศาสตร์ เข้าพบ นายณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา และผู้ประกอบการหอการค้าจังหวัดพะเยา

26/11/2562 22:24:24น. 112
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าพบ นายณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา และผู้ประกอบการหอการค้าจังหวัดพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และคณะอาจารย์ตัวแทนหลักสูตร เข้าพบ นายณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา และผู้ประกอบการหอการค้าจังหวัดพะเยา ณ ใบธงเฮลตี้ เซ็นเตอร์ เพื่อหารือด้านความร่วมมือ และการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความรู้สู่ท้องถิ่นและชุมชนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ และเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ตลาดและผู้ประกอบการต้องการในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) 
facebooktwitterline


ภาพ :   สิตา เทียนหวาน   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
26/11/2562 22:24:24น. 112
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน