Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::490

     ขอเชิญเข้าร่วม โครงการกีฬาสีมหาสนุกและสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องวิทยาเขตเชียงราย

โครงการกีฬาสีมหาสนุกและสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการกีฬาสีมหาสนุกและโครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   kanjana.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/12/2562 8:48:11

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน