แชร์ Twitter   
815
  

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หารือร่วมมือในการออกแบบหลักสูตร “Data Scientist” หรือ “นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล” เพื่อเป็นการพัฒนากำลังคนในยุค Thailand 4.0

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หารือร่วมมือในการออกแบบหลักสูตร “Data Scientist” หรือ “นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล” เพื่อเป็นการพัฒนากำลังคนในยุค Thailand 4.0
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ อ.สุวิชยะ รัตตะรมย์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ร่วมหารือประธานหลักสูตรและทีมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการจัดทำหลักสูตรร่วม หลักสูตร นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Data Scientists เพราะเมื่อข้อมูลและเทคโนโลยีก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาล “Data Scientist” จึงกลายเป็นที่ต้องการขององค์กรทั่วโลก ในปี 2012 บทความใน “Harvard Business Review” กล่าวว่า Data Scientist คืองานที่เซ็กซี่ที่สุดในศตวรรษที่ 21 เพราะ Data Scientist เป็นบุคคลที่ใครๆ ต่างต้องการ แต่หาตัวได้ยาก(ขาดแคลน) นอกจากนี้ข้อมูลของ indeed.com หนึ่งในเว็บไซต์หางานที่ได้รับความนิยมสูงสุดในสหรัฐฯ พบว่าความต้องการ “Data Scientist” ของบริษัทต่าง ๆ กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วงปี 2014 – 2017 และ IBM ยังคาดการณ์ว่าความต้องการ Data Scientist จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 39% ในช่วงปี 2015 – 2020 ภาพ :   สุดารัตน์ แซ่จ๋าว   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/12/2562 8:04:54

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน