ขอเชิญบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมศึกษาดูงานเกียวกับสถานีชาร์จประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์

12/12/2562 14:44:39น. 189
สถานีชาร์จประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ บริษัท สยามนิสสันพะเยา จำกัด ได้จัดการทดสอบเครื่องชาร์จประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ ในระหว่างวันที่ 11 และ 12 ธันวาคม 2562 ขอเชิญบุคลากรและนิสิตที่มีความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้าเข้าร่วมศึกษาดูงานเกียวกับสถานีชาร์จประจุฯ และเชิญทดลองขับ All New Nissan Leaf ได้ในวันและเวลาดังกล่าว ณ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ฯ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 


facebooktwitterline


ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   
12/12/2562 14:44:39น. 189
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน