Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::392

     คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

       เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้อง CE 14206 คณะศิลปศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการทางการแพทย์ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้ให้รายละเอียดสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับ ประเภทของการรักษาพยาบาล สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพอื่น ๆ โรคที่สามารถวินิจฉัยและรักษาได้ รวมถึงบริการพิเศษอื่น ๆ เช่น การตรวจวัดสายตาและตัดแว่น เป็นต้น   

 

ข้อมูล / ภาพ / ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์         

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :16/1/2563 13:20:54

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด