ม.พะเยา เตรียมพร้อมรับการประเมิน ITA 63

27/2/2563 13:36:44น. 3167
ITA 63 ม.พะเยา
     วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 . กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการประชุมการ   เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมฯ และมีอาจารย์อังคณา ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดี ชี้แจงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งทำความเข้าใจในการ   เตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีคณบดี ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้ประมาณ 120 คน

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ว่าที่ร้อยตรีอุกฤษณ์ กัณธะคำ   
ข้อมูล/ข่าว :    ว่าที่ร้อยตรีอุกฤษณ์ กัณธะคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   ukrit.ka@up.ac.th   
27/2/2563 13:36:44น. 3167
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา เตรียมพร้อมรับการประเมิน ITA 63

#ITA63 #วัฒนธรรมองค์กร


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน