กิจกรรม Workshop การเตรียมแอลกอฮอล์ 12/3/2563 14:21:39น. 619

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 กองบริการการศึกษา นำโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางสาวกัลวรา ภูมิลา และบุคลากรกองบริการการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม Workshop การเตรียมแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและยับยั้งเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาแท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/3/2563 14:21:39

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน