คณะเภสัชศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเตรียมแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือต้านCOVID– 19

12/3/2563 16:45:55น. 2136
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ COVID-19
ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมอบหมายให้คณะเภสัชศาสตร์ ผลิตแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เพื่อให้บริการกับนิสิตและบุคลากร ตามมาตรการของมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19
วันที่ 12 มีนาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ กองบริการการศึกษา และเทศบาลเมืองพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร พงศ์บางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา คณาจารย์ นิสิต และประชาชน จัดกิจกรรมเตรียมแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ กิจกรรมสาธิตและทดสอบการล้างมือ และการเย็บหน้ากากผ้า เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับแก่ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และชุมชน เพื่อร่วมกันป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ต่อไป

------------
??www.pharmacy.up.ac.th

??054-466666 ต่อ 3182
FB: @PharmacyUp

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
12/3/2563 16:45:55น. 2136
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


คณะเภสัชศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเตรียมแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือต้านCOVID– 19

#COVID-19 # แอลกอฮอล์ #แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ #COVID


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน