มาตรการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 13/3/2563 14:39:51น. 1209

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ฝ่ายประถมศึกษา ได้มีมาตรการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยโรงเรียนได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และร่วมแรงร่วมใจกันเฝ้าระวังและป้องกันลูกหลานของทุกท่าน เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคระบาด โดยได้มีมาตรการดังนี้

  1. มาตรการทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในห้องเรียนทุกวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และในวันธรรมดาที่มีการเรียนการสอน จะมีการ Big Cleaning โดยแม่บ้านของโรงเรียน
  2. คัดกรองและตรวจสอบนักเรียนที่มีประวัติการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง
  3. มีการตรวจวัดไข้เด็กนักเรียน หากมีไข้ อาการไอ เจ็บคอ และมีน้ำมูก จะรีบแจ้งผู้ปกครองให้ทราบทันที เพื่อนำไปตรวจเช็คอย่างละเอียด
  4. ก่อนเข้ามาบริเวณภายในตึกจะมีการตรวจเช็คหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอออล์สำหรับล้างมือ หากไม่มีคุณครูจะแจกให้ก่อนเข้าภายในตึก
  5. มีการสอนและเน้นย้ำวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง และการรักษาสุขอนามัยในด้านอื่นๆ
  6. สอนและฝึกให้นักเรียนมีวินัยในเรื่องการรับประทานอาหาร โดยท่อง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ทุกครั้ง
facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ทีมสื่อโรงเรียนสาธิตม.พะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/3/2563 14:39:51

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน