อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการ “อบรมกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชนและงานยุติธรรมชุมชน” 16/3/2563 16:38:53น. 664

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการ “อบรมกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชนและงานยุติธรรมชุมชน”
          วันที่ 13 มีนาคม 2563 ผศ.อุดม งามเมืองสกุล และ ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับเชิญเป็นวิทยากรในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น
- สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- กฎหมายจราจรในประเด็นดื่มแล้วขับ
- การประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ
- ทำอย่างไรเมื่อไฟแนนซ์/ลีสซิ่งเลิกสัญญาและยึดรถ/ทรัพย์สิน
- ขายฝากต่างจากจำนองอย่างไร
- การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
- กองทุนยุติธรรม
         โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนจำนวน 100 คนเข้าร่วมในโครงการ “อบรมกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชนและงานยุติธรรมชุมชน” ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา
จัดโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลทุ่งกล้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา
โดยโครงการดังกล่าวไดัรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม


แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   วันที่/เวลา :16/3/2563 16:38:53

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน