คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำคณะฯ จำนวน 9 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17/3/2563 8:24:55น. 4269

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 ท่าน จาก 3 หลักสูตร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกอบด้วย

หลักสูตรชีวเคมี 3 ท่าน ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ทิพย์สุวรรณ ได้ตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ชัยวังเย็น ได้ตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2561    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย พูลเจริญ ได้ตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561

หลักสูตรจุลชีววิทยา 4 ท่าน ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนติ เงินแพทย์ ได้ตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตปภัช ตันติอมรกุล ได้ตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 13 พฤศภาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพล เมธารัชกุล ได้ตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 13 พฤศภาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตรกุล สุวรรณเจริญ ได้ตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561

หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร 2 ท่าน ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ใจเขียนดี ได้ตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุพา ชาญวิกรัย ได้ตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2561

พร้อมกันนี้ยังได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมศักดิ์ พินธะ จากหลักสูตรชีวเคมี ที่ได้รับโล่พระราชทานนักวิจัยดีเด่น ด้านการวิจัยที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน จากพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวิทยา สุนสะดี   
ข้อมูล/ข่าว :    นายนฤพงศ์ สันทราย   
เพิ่มข่าวโดย :   teerapat.se@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/3/2563 8:24:55

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน