กองกิจการนิสิต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิสิตช่วงเตรียมสอบปลายภาค 17/3/2563 10:14:27น. 319

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 17.30 - 20.00 น. หัวหน้างานวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต ร่วมด้วยกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ พร้อมทีมผู้นำนิสิต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิสิตช่วงเตรียมสอบปลายภาค บริเวณหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Dorm) เพื่อตรวจหาสารเสพติด กรณีพบกลุ่มเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การใช้สารเสพติด จะมีการตรวจหาสารเสพติดโดยใช้ชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ ประเภทเมตแอมเฟตามีนและกัญญา และควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งเป็นมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ 


แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/3/2563 10:14:27

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน