การประชุมรับฟังแนวทางการเข้าร่วมและดำเนินโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) 17/3/2563 13:56:15น. 468

Green Office

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. กองอาคารสถานที่ งานสิ่งแวดล้อมได้จัดการประชุมรับฟังแนวทางการเข้าร่วมและดำเนินโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)  ณ ห้องประชุม ชูชาติ กีฬาแปง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์เป็นประธานในการเปิดประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจในการรับการประเมินสำนักงานสีเขียว โดยมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ 7 คณะ ได้แก่

1.คณะนิติศาสตร์

2.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.คณะเกษตรศาสตร์

5.คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

6.คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

7.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ทั้งนี้ได้มีการแจ้งกำหนดการในการเข้าร่วมอบรมกับมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ Green Office เป็นวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 นี้แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวจิตตรา สีฆสมิทธิ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก   
เพิ่มข่าวโดย :   jittra.se@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/3/2563 13:56:15

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน