คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พบบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

17/3/2563 17:28:21น. 1115

         วันที่ 17 มีนาคม 2563 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รศ.ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษาฯ คณาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยการศึกษาฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในโครงการผู้บริหารมหวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากร โดยท่านอธิการบดี รศ.ดร.สุภกร พงษบางโพธิ์ได้ให้นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยพะเยาในสภาวการปัจจุบันโดยเฉพาะการเตรียมรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) และปัญหาหมอกควัน PM 2.5 รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงเรื่องการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาซึ่งเป็นจุดเด่นของวิทยาลัยการศึกษาฯ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คมธิต จันตะมะ   
ข้อมูล/ข่าว :    คมธิต จันตะมะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
17/3/2563 17:28:21น. 1115
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พบบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

#แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น #รศ.ดร.สุภกร พงษบางโพธิ์ #รศ.ดร.สมบัติ นพรัก


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน