คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ร่วมต้อนรับอธิการบดีพร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในกิจกรรมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากร 18/3/2563 13:57:31น. 702

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมต้อนรับอธิการบดีพร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในกิจกรรมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากร
ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมต้อนรับอธิการบดีพร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในกิจกรรมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากร นำโดยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมคณะเกษตรฯ ทั้งนี้เพื่อให้ทราบทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เป็นเอกลักษณ์ "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" อีกคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานทั้งหมดของคณะฯ ที่ผ่านมาให้กับคณะผู้บริหารได้รับทราบ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/3/2563 13:57:31

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน