ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) เข้าชี้แจงและร่วมวางแผนแนวทางการการสร้างสื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอน Online ในระหว่างการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ณ คณะศิลปศาสตร์

18/3/2563 16:35:29น. 1671
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) เข้าชี้แจงและร่วมวางแผนแนวทางการการสร้างสื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอน Online ในระหว่างการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ณ คณะศิลปศาสตร์

     เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 คุณเพ็ชร พงษ์เฉย และ คุณเกศณีย์ งามจิตต์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา (CITCOMS) เข้าชี้แจงและร่วมวางแผน

แนวทางการการสร้างสื่อที่เข้าใจได้ง่ายและเข้าถึงได้อย่างสะดวก เช่น PowerPoint, VDO, และ E-Book ซึ่งจะ

ดำเนินการเผยแพร่ผ่านระบบ Online Channel ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อประกอบการเรียนการสอน Online

ในระหว่างการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.ชนาภา ดวงไฟ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วม

รับฟังแนวทางดังกล่าวฯ

 

ภาพ : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ 

ข้อมูล / ข่าวดร.ชนาภา ดวงไฟ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ 

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ชนาภา ดวงไฟ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
18/3/2563 16:35:29น. 1671
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) เข้าชี้แจงและร่วมวางแผนแนวทางการการสร้างสื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอน Online ในระหว่างการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ณ คณะศิลปศาสตร์

#COVID 19 #คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน