นักวิจัย APCC เผยแพร่และหารือความร่วมมือ “ระบบข้อมูล Smart climate สำหรับบริหารจัดการน้ำและรับมือภัยพิบัติลุ่มน้ำอิง”

20/3/2563 10:02:37น. 1868
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 นักวิจัยในหน่วยวิจัยมลพิษบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ(APCC) นำโดย ผศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ ดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง คณะแพทยศาสตร์ นางสาวจิราพร ละม้าย ได้เข้าพบ นายณรงค์ อินโส หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพะเยา ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพะเยา และ วันที่ 16 มีนาคม 2563 เข้าพบนายอนันต์ แสงสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ และปรับปรุงระบบชลประทาน และนายนายศรี ไชยทน ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา ณ โครงการชลประทานพะเยา เพื่อเผยแพร่และหารือความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิอากาศสำหรับบริหารจัดการน้ำและรับมือภัยพิบัติลุ่มน้ำอิงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งทีมผู้วิจัยได้พัฒนาเวปไซด์ http://ing_climate.up.ac.th:8080/index.html ในโครงการวิจัย “การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภูมิอากาศลุ่มน้ำอิงอัจฉริยะเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และรับมือกับภัยพิบัติ” ภายใต้ชุดโครงการวิจัย “การบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยาและลุ่มน้ำอิงเชิงบูรณาการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน” ของมหาวิทยาลัยพะเยา ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำอิงมีข้อมูลสำหรับบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และรับมือกับภัยพิบัติน้ำท่วม ภัยแล้ง ได้อย่างทันท่วงที  
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   จิราพร ละม้าย   
ข้อมูล/ข่าว :    จิราพร ละม้าย   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
20/3/2563 10:02:37น. 1868
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นักวิจัย APCC เผยแพร่และหารือความร่วมมือ “ระบบข้อมูล Smart climate สำหรับบริหารจัดการน้ำและรับมือภัยพิบัติลุ่มน้ำอิง”

#คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม #วิจัย


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน