ดร.วิยะดา รัตนะสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าเรียนรู้วิธีการผลิตเจลล้างมือจาก ผศ.ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสหเวชศาสตร์

23/3/2563 0:19:20น. 5617
คณะพยาบาลศาสตร์
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ดร.วิยะดา รัตนสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าเรียนรู้วิธีการผลิตเจลล้างมือ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสหเวชศาสตร์ ในการสอนวิธีการผลิตเจลล้างมือ เพื่อจัดเตรียมไว้ให้บริการสำหรับบุคลากรและนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ตามมาตราการของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวณัฐพร ขวัญคง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวนัฐพร ขวัญคง   
เพิ่มข่าวโดย :   Somkiat.wo@up.ac.th   
23/3/2563 0:19:20น. 5617
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ดร.วิยะดา รัตนะสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าเรียนรู้วิธีการผลิตเจลล้างมือจาก ผศ.ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสหเวชศาสตร์

#COVID #COVID-19 #พยาบาลศาสตร์ #เจลล้างมือ #สหเวชศาสตร์


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน