ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา มาตรการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตจากสถานณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 24/3/2563 13:10:39น. 1612

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา


แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   .   
ข้อมูล/ข่าว :    .   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/3/2563 13:10:39

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน