คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรม Workshop ทำหน้ากากอนามัย ให้กับบุคลากร? และแม่บ้าน? คณะวิทยา?ศาสตร์?

24/3/2563 13:50:09น. 2515
คณะวิทยาศาสตร์ได้
วันที่ 18 มีนาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน ตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 โดยจัด Workshop ทำหน้ากากอนามัย ให้กับบุคลากร และแม่บ้าน คณะวิทยาศาสตร์ วิทยากรโดยอาจารย์ปรียาชนก เกษสุววรณ รองคณบดีฝ่ายบูรณาการพันธกิจ วิจัย
และบริการวิชาการ 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ภัทรภรณ์ ผลดี/พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ภัทรภรณ์ ผลดี   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
24/3/2563 13:50:09น. 2515
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรม Workshop ทำหน้ากากอนามัย ให้กับบุคลากร? และแม่บ้าน? คณะวิทยา?ศาสตร์?

#คณะวิทยาศาสตร์ #Workshop #หน้ากากอนามัย #COVID #COVID-19


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน