อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมคณะเภสัชศาสตร์

24/3/2563 17:53:43น. 2604
มหาวิทยาลัยพะเยา

อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมคณะเภสัชศาสตร์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เข้าเยี่ยมคณะเภสัชศาสตร์ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ภายใต้โครงการ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากร ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  โดยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว ให้การต้อนรับ พร้อมทีมบริหารคณะ หลังจากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวทิศทางในการบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากลเพื่อสร้างมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงในระดับสากล ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานวิจัยนวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้งยังชี้แจงถึงมาตรการควบคุมและป้องกันนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โครงการคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากร ในครั้งนี้ รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะให้ คณะผู้บริหารได้ทราบ โดยมีผลงานวิจัยของคณะ ได้ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ จำนวน 28 งานวิจัยและได้จดอนุสิทธิบัตร ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จำนวน 2 ฉบับ และยื่นเรื่องอีกจำนวน 15 ฉบับ คณะเภสัชศาสตร์มีนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ทั้งหมด 630 คน คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ น้อมรับนโยบายพร้อมยินดีปฏิบัติตามทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ตามแผนการดำเนินการ 5 ปี เพื่อตอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมยึดวิสัยทัศน์ของคณะเภสัชศาสตร์ที่ว่า บัณฑิตได้มาตรฐาน ผสานงานวิจัย มุ่งไกลสู่สากล ชุมชนยั่งยืน

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
24/3/2563 17:53:43น. 2604
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมคณะเภสัชศาสตร์

#เยี่ยม #COVID #COVID-19 #เภสัชศาสตร์


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน