คณะศิลปศาสตร์ พร้อมรับนโยบายการบริหาร 5 ปี อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

24/3/2563 17:55:18น. 2613
มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะศิลปศาสตร์ พร้อมรับนโยบายการบริหาร 5 ปี อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์  ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางไปคณะศิลปศาสตร์ ภายใต้โครงการคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากร ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาได้ นำเสนอทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 5 ปี ตามวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” หลังจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประจำคณะ ฯ ได้ตอบรับนโบบายการบริหาร พร้อมรายงานผลการดำเนินงานภายในวิสัยทัศน์ของคณะที่ว่า พัฒนาภาษาสู่สากล พัฒนาคนด้วยวัฒนธรรมคุณภาพและรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรแบบ  Non Degree จำนวน 5 หลักสูตร และมุ่งเน้นการสร้าง Green Office ด้วยการลดกระดาษเอกสารการในประชุม เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ จัดกิจกรรม 5 ส.บวก 1 ป. คือประหยัด พร้อมรณรงค์ให้นิสิตและบุคลากรแยกขยะและงดใช้กล่องโฟม  หลังจากเสร็จสิ้นการรายงานผลการดำเนินงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมคณะผู้บริหารได้ตอบข้อสงสัยและชี้แจงมาตราการและแนวทางการป้องกัน นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส   โคโรนา หรือโรค Covid-19 โดยขอความร่วมมือ บุคลากรและนิสิต งดเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดพะเยาโดยเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและผู้อื่น ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส พร้อมเตรียมแผน Work from Home เพื่อลดภาวะเสี่ยงให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาอีกด้วย

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
24/3/2563 17:55:18น. 2613
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์ พร้อมรับนโยบายการบริหาร 5 ปี อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

#ศิลปศาสตร์ #COVID #COVID-19 #เยี่ยม #ทิศทางการบริหาร


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน