คณะเภสัชศาสตร์ผลิตแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือจากเอธานอลที่ได้รับมอบจากสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดพะเยา 25/3/2563 16:09:35น. 705

แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ คณะเภสัชศาสตร์

23 มีนาคม 2563
รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้บริหารและบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับนายอำนาจ อริยจินดา สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดพะเยา จัดเตรียมแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือเพื่อให้โรงพยาบาล หน่วยงานและประชาชน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวไรโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการเตรียมแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ รวมปริมาตรทั้งหมด 3000 ลิตร

#คณะเภสัชศาสตร์
#งานบริการวิชาการ
#งานปฏิบัติการ

 


------------------------------------------------
สำนักงานคณะเภสัชศาสตร์
โทร.3188

 แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   วันที่/เวลา :25/3/2563 16:09:35

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน