ฐานข้อมูลและแหล่งความรู้เกี่ยวกับ Coronavirus (COVID-19) 26/3/2563 9:28:11น. 2985

COVID-19

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของประชากรโลก ซึ่งการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นับเป็นส่วนสำคัญในการรับมือและต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รวบรวมฐานข้อมูลและแหล่งความรู้ออนไลน์จากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและบทความวิจัยรวมทั้งบทความวิชาการที่เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดได้ฟรี ได้ที่: http://www.clm.up.ac.th/v1/Research_Information.php


        ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย เบอร์โทรภายใน 3531 สายตรงเคาน์เตอร์บริการ 0 5446 6705แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/3/2563 9:28:11

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน