คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ “สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์” ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

26/3/2563 15:02:12น. 2474
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ “สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์” ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

     เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน

แบบออนไลน์ เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตสามารถดำเนินการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ได้อย่าง

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยได้รับ

เกียรติจากคณะผู้มีความรู้ความสามารถด้านการใช้งานสื่อออนไลน์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ

โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อาจารย์สุวิชยะ รัตตะรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ (ICT) และคุณวรินทร ซอกหอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ICT) เป็นวิทยากร

 

ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ

ข้อมูล / ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ  

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
26/3/2563 15:02:12น. 2474
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ “สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์” ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

#คณะศิลปศาสตร์ #COVID-19 #มหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน