คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มอบข้าวหอมมะลิดอกคำใต้ ให้แก่ แม่บ้านและพนักงานรักษาความปลอดภัย อาคารเรียนรวมหลังเก่า (ภูกามยาว) มหาวิทยาลัยพะเยา 26/3/2563 16:27:13น. 1169

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์_มหาวิทยาลัยพะเยา

          คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ นำโดย ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ นักวิจัย โครงการมหาวิทยาลัยพะเยา : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นได้มอบข้าวหอมมะลิดอกคำใต้ ให้แก่ แม่บ้านและพนักงานรักษาความปลอดภัย อาคารเรียนรวมหลังเก่า (ภูกามยาว) มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วประเทศ โดยมีอาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ และนายณัฏฐพงษ์ ยั่งยืน รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะ เป็นตัวแทนการมอบข้าวหอมมะลิในครั้งนี้

 


แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นพดล วรรณสอน, วงเดือน ศักดิ์บุญเรือง และปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/3/2563 16:27:13

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน