มหาวิทยาลัยพะเยาคุมเข้ม ออกมาตรการเข้าออกพื้นที่เพื่อป้องกัน เชื้อไวรัส COVID-19 และเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อรองรับการระบาดของ เชื้อไวรัส COVID-19

31/3/2563 11:48:34น. 460
โควิด

มหาวิทยาลัยพะเยา ออกประกาศฉบับที่ 2 เรื่องการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 กำลังทวีความรุนแรงขยาย วงกว้างไปทั่วโลก และพบผู้ติดเชื้อแพร่กระจายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีข้อมูลการเคลื่อนย้ายของผู้เสี่ยงติดเชื้อ เข้ามาในพื้นที่จังหวัดพะเยา ประกอบกับจังหวัดพะเยา ได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาที่ 2/2563 ลงวันที่28 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ดังนั้นเพื่อให้สอดรับกับมาตรการ ในการป้องกันร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา และลดความเสี่ยงในบุคลากร ตลอดจนนิสิต ของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ในการนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่เส้นทางจุดคัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 รวมถึงเส้นทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน พร้อมกำชับคุมเข้มมาตรการเข้าออกพื้นที่ จึงมีการตั้งจุดตรวจ เพื่อคัดกรองคนเข้า-ออก ทั้งบุคคลภายใน และ บุคคลภายนอก โดยให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมระบุวัตถุประสงค์ในการเข้ามาติดต่อสอบถาม พร้อมให้ข้อมูลในการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการป้องกัน ในการติดตามข้อมูล และ เฝ้าระวังการคัดกรองผู้คนเข้า-ออก เบื้องต้นอีกด้วย สำหรับบุคลากร ตลอดจน นิสิต ที่พักอยู่ภายในมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองอาคารสถานที่ ได้ออกแบบสำรวจการป้องกันและเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 แบบออนไลน์ (กรอกรายวัน เพราะฉันเป็นห่วงเธอ) โดยให้บันทึกข้อมูลเป็นรายวัน เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวในการเข้า-ออก เคหะสถานที่พักภายในมหาวิทยาลัยพะเยาอีกด้วย

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ทางศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมความพร้อมและแนวทางปฏิบัติในการดูแลและป้องกันตนเอง ขณะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรค และเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 พร้อมให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ

 เพื่อให้การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์เป็นไปตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข จึงขอความร่วมมือกับประชาชนให้ป้องกันตนเอง โดยหากไม่จำเป็นให้อยู่ที่บ้าน (อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ) สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อมีการสื่อสารกับบุคคลอื่น และปฏิบัติตนตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เมื่ออยู่ในสถานการณ์  ที่มีผู้คนอยู่ร่วมกัน

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาคม มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
31/3/2563 11:48:34น. 460
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน