สมาคมแม่บ้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับแม่ค้าตลาดสด จังหวัดพะเยา ร่วมสมทบทุนบริจากเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้นิสิตกัมพูชา และนิสิตอมก๋อยสู้ภัยโควิด-19

1/4/2563 13:47:28น. 3152
สมาคมแม่บ้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับแม่ค้าตลาดสด จังหวัดพะเยา ร่วมสมทบทุนบริจากเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้นิสิตกัมพูชา และนิสิตอมก๋อยสู้ภัยโควิด-19

สมาคมแม่บ้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับแม่ค้าตลาดสด จังหวัดพะเยา ร่วมสมทบทุนบริจากเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้นิสิตกัมพูชา และนิสิตอมก๋อยสู้ภัยโควิด-19


        วันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค อาหารสด อาหารแห้ง สมทบทุนโดยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม อาจารย์ธนปิญ สำเริง อาจารย์สมชาติ ธนะ คณะเกษตรฯ สมาคมแม่บ้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร้านเจ๊ปุ๊อาหารทะเล และแม่ค้าตลาดสดในจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย คุณวัชราพร ผลิตวานนท์ คุณสุรางคนา ไชยรินคำ คุณนันทวรรณ ลำปาง คุณศศิโสม ศรีสุวรรณกุล และคุณศิริพร ขวัญสง่า ร่วมสมทบทุนบริจาคอาหารสด อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคและบริโภค ให้นิสิตกัมพูชา และนิสิตอ๋มก๋อย สู้ภัยโควิด-19facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร. / สนธยา บรรเทิง   
เพิ่มข่าวโดย :   Suttikran.kh@up.ac.th   
1/4/2563 13:47:28น. 3152
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สมาคมแม่บ้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับแม่ค้าตลาดสด จังหวัดพะเยา ร่วมสมทบทุนบริจากเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้นิสิตกัมพูชา และนิสิตอมก๋อยสู้ภัยโควิด-19

#Covid19


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน