วิศวะจับมือแพทย์ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาการเตรียม Cohort ward 3 โรงพยาบาลในจังหวัดพะเยา 3/4/2563 22:17:08น. 1706

ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาการเตรียม Cohort ward 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ เกตุขาว รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร และผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ โดย อาจารย์ประกาศิต ทอนช่วย และอาจารย์ศุภกาญจน์ แก่นท้าว สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและให้คำปรึกษาการปรับปรุงพื้นที่เป็น Cohort ward ใน 3 โรงพยาบาลของจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลเชียงคำ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา พร้อมทั้งยังได้ร่วมกันมอบ กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายเพื่อใช้ในการใส่ท่อช่วยหายใจ และหน้ากาก face shield จำนวนหนึ่งให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดพะเยา

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/4/2563 22:17:08

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน