วิศวะ มพ. ส่งมอบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศความดันลบให้โรงพยาบาลพะเยา

4/4/2563 20:04:27น. 4656
วิศวะ มพ. ส่งมอบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศความดันลบ
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ เกตุขาว รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร พร้อมบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการ และคณะแพทย์ศาสตร์ โดยอาจารย์ประกาศิต ทอนช่วย และอาจารย์ศุภกาญจน์ แก่นท้าว สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้ส่งมอบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศความดันลบ (Airborne Inflection Isolation Room หรือ AIIR) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพะเยา โดยติดตั้งบริเวณตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19

ห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศความดันลบนี้ พัฒนามาจากต้นแบบของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยจัดเตรียมชิ้นงานส่วนใหญ่จากห้องปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อลดระยะเวลาการทำงานหน้างานและรวบกวนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์น้อยที่สุด จากนั้นขนส่งมาที่โรงพยาบาลพะเยาเพื่อประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ส่วนที่เหลือ หลังจากติดตั้งแล้วเสร็จจะมีการทดสอบห้องดังกล่าวว่าผ่านมาตรฐานหรือไม่ โดยพิจารณาอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นภายในห้อง การรั่วที่มากเกินไปของผนังห้อง การหมุนเวียนอากาศจำนวน 12 ครั้งต่อชั่วโมง และการรักษาแรงดันห้องให้มีความดันลบ (ต่ำกว่าความดันบรรยากาศ) น้อยกว่า 2.50 ปาสกาล (Pa)

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   
4/4/2563 20:04:27น. 4656
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิศวะ มพ. ส่งมอบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศความดันลบให้โรงพยาบาลพะเยา

#COVID-19 #COVID #วิศวะ


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน