บริการ Books request

8/4/2563 14:58:36น. 2873
Books request
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศและจัดส่งให้ผู้ใช้บริการผ่านระบบไปรษณีย์ ในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายละเอียดการให้บริการ
1. ผู้ใช้บริการกรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการได้ที่: https://bit.ly/39RasC2
2. ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ดำเนินการยืมหนังสือตามแบบฟอร์มที่ผู้ใช้บริการกรอก
3. ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ จัดส่งหนังสือตามสถานที่ที่ผู้ใช้บริการระบุในแบบฟอร์ม โดยจัดส่ง ดังนี้
3.1 การจัดส่งนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา วันจันทร์ - วันศุกร์ กำหนดส่งไปรษณีย์วันละ 1 ครั้ง ก่อนเวลา 13.00 น. หากเลยกำหนดเวลาจะทำการจัดส่งให้ในวัดถัดไป (ยกเว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ปิดให้บริการ)
4. กำหนดให้ผู้ใช้บริการที่ประสงค์ยืมหนังสือผ่านระบบไปรษณีย์ สามารถยืมได้ไม่เกิน 3 รายการ/คน
5. การส่งคืน ผู้ใช้บริการสามารถคืนทรัพยากรสารสนเทศ โดย ส่งคืนผ่านทางระบบไปรษณีย์

เงื่อนไขการให้บริการ
การให้บริการ Books request เป็นเพียงการให้บริการยืมและจัดส่งหนังสือในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น ไม่รวมถึงบริการคืน หากต้องการยืมต่อท่านสามารถดำเนินการ Renew ผ่านช่องทาง ดังนี้
1.1 Application ALIST OPAC
1.2 http://clm.up.ac.th/Search_Basic.aspx
1.3 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ที่: แชทน้องบันน่า: m.me/up.clm หรือ ID Line@: @wfj6314r
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
8/4/2563 14:58:36น. 2873
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บริการ Books request

#ไวรัส #COVID-19 #บริการ


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน