วิศวะฯ มพ. แหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน ร่วมต้านภัย COVID-19

10/4/2563 13:54:51น. 456
COVID-19
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ณ อาคารปฏิบัติการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ เกตุขาว รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร พร้อมบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการ ทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีต้นแบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศความดันลบ (Airborne Inflection Isolation Room หรือ AIIR) โดยให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐาน วิธีการเตรียมสถานที่ วิธีการติดตั้ง กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลปง โรงพยาบาลเชียงม่วน โรงพยาบาลดอกคำใต้ โรงพยาบาลเชียงคำ และโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช

ในโอกาสนี้ทางคณะฯ ได้ส่งมอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์งานระบบห้อง AIIR จำนวน 5 ชุด ให้กับตัวแทนจากโรงพยาบาลปง โรงพยาบาลเชียงม่วน และโรงพยาบาลดอกคำใต้ นำไปประกอบและติดตั้งตามเทคนิคและวิธีการที่ได้รับการถ่ายทอดในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากการระดมทุนผ่านอาจารย์ พญ.กิตติยา ไทยธวัช คณะแพทยศาสตร์ และกลุ่มศิษย์เก่าหลักสูตรระยะสั้น วิศวกรรมระบบปรับอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จะร่วมสนับสนุนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมอย่างสุดความสามารถ เพื่อป้องกัน บรรเทา และแก้ไขสถานการณ์ COVID-19 ในครั้งนี้ ให้สมกับปรัชญาของคณะ “แหล่งเรียนรู้ทางวิศวกรรมเพื่อชุมชนและอุตสาหกรรม"facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   
10/4/2563 13:54:51น. 456
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน