ประชาสัมพันธ์ปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว

15/4/2563 15:01:58น. 2918
ปิดที่ทำการ

        ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอประชาสัมพันธ์ ปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID19) ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในขณะนี้ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีมาตรการป้องการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID19) และประชาสัมพันธ์การให้บริการ ดังนี้

- มาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID19) ศูนย์บรรณสารแลการเรียนรู้ https://2www.me/pxeWD

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) http://www.clm.up.ac.th/v1/doc/2563/announce_covid_LEC.pdf

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอประชาสัมพันธ์ ปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID19) http://www.clm.up.ac.th/v1/doc/2563/LEC-0000.pdf

- บริการออนไลน์ http://www.clm.up.ac.th/v1/Online.php

- ขยายระยะเวลาส่งคืนทรัพยากรสารสนทศให้ผู้ใช้บริการ เป็นวันที่ 5 มิถุนายน 2563 หากส่งคืนหลังวันที่ 5 มิถุนายน 2563 จะมีค่าปรับ 5 บาท/เล่ม/วัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Line@ : @wfj6314r หรือแชท Facebook บันน่า : m.me/up.clm

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
15/4/2563 15:01:58น. 2918
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ประชาสัมพันธ์ปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว

#ปิดบริการ #COVID-19 #โควิด #ไวรัส


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน