อธิการบดี ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งเพาะปลูก เน้นมุ่งส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบยั่งยืน 29/4/2563 15:38:28น. 1110

ม.พะเยา

วันที่ 28 เมษายน 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมชมเรือนเพาะชำดูการจัดการดูแลเรื่องต้นไม้ ดูแปรงยางพารา และบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำแหล่งที่ 2 โดยหารือเรื่องการเตรียมแหล่งน้ำดิบ เพื่อรองรับการใช้งานของนิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงรับฟังรายงานการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เรื่องแหล่งเพาะปลูกภายในมหาวิทยาลัย และการใช้ประโยชน์ของพื้นที่เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งปัจจุบันจะมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนิสิตและประชาชนทั่วไปเพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพมหาวิทยาลัยพะเยาในด้านของภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมหาวิทยาลัยสะอาดตามนโยบาย Green and Clean University ต่อไปแท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจีรวัฒน์ หมั่นงาน /นางสาวธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/4/2563 15:38:28

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน