มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่หารือกับผู้ประกอบการหอพัก ช่วยเหลือนิสิต ช่วงCOVID-19

1/5/2563 17:44:02น. 431
มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่หารือกับผู้ประกอบการหอพัก ช่วยเหลือนิสิต ช่วงCOVID-19

มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่หารือกับผู้ประกอบการหอพัก ช่วยเหลือนิสิต ช่วงCOVID-19

   วันที่ 30 เมษายน 2563   มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ  พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์จารุวรรณ  โปษยานนท์   รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม  และหัวหน้าศูนย์UPSR นางสาวกิติยา  เขียวงาม ลงพื้นที่หารือร่วมกับประธานชมรมผู้ประกอบการหอพักเอกชนรอบมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมตัวแทนผู้ประกอบการหอพัก ซึ่งมีกว่า 500 หอโดยรอบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อขอความร่วมมือในการช่วยเหลือ ทั้งผู้ประกอบการหอพักและนิสิตที่พักอาศัยโดยรอบมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสCOVID-19 โดยได้แจ้งสถานการณ์ปัจจุบัน   แผนการเปิดเทอม  แผนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้ทุกฝ่ายรับทราบ  พร้อมร่วมกันวางมาตรการช่วยเหลือนิสิตหอพักรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งหอพักเกือบทุกหอยินดีออกมาตรการการช่วยเหลือ โดย

-การลดค่าหอพัก10-20%

-ฟรีอินเทอร์เน็ต

-ฟรีค่าน้ำ

-ไม่หักค่าจองหอพัก กรณีที่ไม่ได้เข้ามาพักตามสัญญา

-การให้เลื่อนการเข้าพักจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยไม่เสียค่าเช่าในระหว่างนี้ เป็นต้น

  ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปตามแต่ละหอพัก  นิสิตสามารถสอบถามรายละเอียดหอพักที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ หน่วยหอพัก กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 6274 -6279 หรือสอบถามโดยตรงที่หอพักของตนเอง

 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร / กิติยา เขียวงาม   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   
1/5/2563 17:44:02น. 431
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน