การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

4/5/2563 16:58:06น. 7350
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   
4/5/2563 16:58:06น. 7350
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

#COVID #COVID-19 #บรรเทาความเดือดร้อน #การช่วยเหลือ


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน