ครอบครัวคุณรัตติกานต์ พรหมสุริยา มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือนิสิตที่พักอาศัยในหอพักนิสิต มพ.และหอพัก UP Dorm 7/5/2563 16:54:13น. 741

ในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) เวลา 16.00 น. ครอบครัวคุณรัตติกานต์ พรหมสุริยา คุณสุพรรณิการ์ พรหมสุริยา บุคลากรคณะคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือนิสิตที่พักอาศัยในหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) และหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา (UP DORM) ซึ่งรับมอบโดยนายสมพงษ์ จันทร์พิมพ์ หัวหน้างานส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ธเนศ ใจมิภักดิ์ และนายอิศรา จติกุล กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ซึ่งอยู่ในช่วงการดำเนินการตามมาตรการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในการมอบเครื่องอุปโภค บริโภคในครั้งนี้ได้สร้างความอบอุ่นใจและสร้างกำลังใจให้แก่นิสิตเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่น่ายกย่องชมเชยในสถานการณ์ที่ทุกคนในสังคมต้องเห็นอกเห็นใจและห่วงใยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกด้วย
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ   
เพิ่มข่าวโดย :   rukchanoo.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/5/2563 16:54:13

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน