เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

7/5/2563 22:28:33น. 514
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   .   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   
7/5/2563 22:28:33น. 514
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน